Foto: Bildarkivet.se Foto: Bildarkivet.se

Aktivitetcenter

Aktivitetcenter är en form av daglig verksamhet med aktiviteter så som snickeri, data, matlagning, och färg och form för dig som har en betydande och bestående funktionsnedsättning till följd av en förvärvad hjärnskada.

En förvärvad hjärnskada betyder att du inte haft skadan sedan födseln eller sedan du var mycket liten, utan fått den senare i livet. Läs mer om förvärvad hjärnskada här.

Lagen styr vem som kan få stödet

Vem som kan få delta i Aktivitetcenter regleras i lagen om lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Meningsfulla aktiviteter

Aktiviteterna utformas efter dina behov och ger dig möjlighet att: 

  • känna gemenskap med andra människor
  • få struktur i tillvaron
  • utveckla din aktivitetsförmåga
  • få ett aktivt liv med meningsfull sysselsättning.

I grupp eller individuellt

Aktiviteterna sker i grupp eller enskilt och vid behov finns alltid personal till din hjälp. Du planerar ditt schema tillsammans med en arbetsterapeut. Du kan välja att arbeta med exempelvis data, motion, snickeri, matlagning, färg och form, sömnad och trädgårdsskötsel eller något som du själv föreslår. Det finns även möjlighet att prova på arbetslivet.

Vi som arbetar på Aktivitetcenter är två arbetsterapeuter och två grupphandledare. Vi finns i centrala Kungsbacka.

Så ansöker du

Du ansöker om daglig verksamhet hos en av våra socialsekreterare. Utifrån ditt behov och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, bedömer socialsekreteraren om du kan få delta i Aktivitetcenter. 

Skriv eller ring till oss

Om du väljer att komma in med din ansökan skriftligt skickar du den till:

Socialsekreterare
Nämnden för Individ & Familjeomsorg
Box 104 09, 434 24 Kungsbacka

Du kan även ringa till vår mottagningstelefon:

0300-83 87 57 
Telefontid måndag-fredag klockan 10-12