Foto: Hannah Larsson

Arbetsgrupper inom daglig verksamhet

Asken

Asken utför vaktmästerisysslor i stadshuset och hjälper till med utskick för olika verksamheter inom kommunen. Gruppen är ansvarig för återvinning av papp och wellpapp i stadshuset och hjälper även städteamet med tömning av papperskorgar både inne och utanför stadshuset.

Café Omsorgens hus

Café Omsorgens hus är en integrerad arbetsplats. Caféet serverar frukost, lunch och fika. Gruppen ordnar för- och eftermiddagsfika till de kunder som är på utbildning i husets lokaler. De ansvarar även för andra uppgifter i huset som att dela ut post och att sortera återvinningspapper.

Daxverket

Daxverket är en grupp som i huvudsak är utomhus och utför gräsklippning, lövkrattning och fastighetsskötsel med mera. Tre dagar i veckan hjälper de till med markskötsel vid Stättareds 4H-gård.

Ejdern

Ejdern hjälper till med förpacknings- och sorteringsuppdrag på uppdrag av olika företag. Gruppen hämtar regelbundet kläder på återvinningscentraler för Emmaus som är en annan daglig verksamhet. På Ejdern finns det även en äldregrupp som bland annat sysslar med olika hantverksuppgifter.

Emmaus

Emmaus är en grupp som samarbetar med Emmaus Björkå i Göteborg. Gruppen hämtar och sorterar kläder från klädinsamlingar i Kungsbacka. En del av de kläderna säljs i affären Knappen som är en annan daglig verksamhet. Andra uppgifter på Emmausgruppen är matlagning, bakning, återvinning, paketeringsuppdrag och att handla mat.

Hamntorget

Hamntorget är en daglig verksamhet med arbetsförberedande inriktning. Arbetsuppgifterna är individuellt utformade och utgångspunkten är deltagarnas intressen och önskemål. Deltagarna får handledning kring vad de till exempel skulle vilja sysselsätta sig med i framtiden och vad som krävs för att nå målet, som utbildning, praktik eller liknande.

Ica Maxi

Ica Maxi daglig verksamhet finns i Ica Maxis lokaler. I arbetet möter vi dagligen både kunder och Ica Maxis övriga personal. Gruppen har funnits sedan november 2015 och är öppen fem dagar i veckan. Ica Maxi daglig verksamhet arbetar främst med att packa upp och fronta varor på no food- och baby-avdelningarna, vilket innebär bland annat djurfoder, diskmedel, papper, tvättmedel, blöjor, tvättlappar etcetera.

Knappen

Knappen är en second-hand butik som drivs i samarbete med föreningen Emmaus Björkå i Göteborg. Butiken är öppen tre dagar i veckan. Gruppen sorterar och prismärker kläder, böcker och prylar som säljs i vår affär. Andra arbetsuppgifter på Knappen är matlagning, handla mat, städa, besöka sinnesrummen på Åhuset samt pyssel och fixargrupp.

Kungsgruppen

Kungsgruppen utför paketeringsuppdrag och lagar mat. Dagligen åker en del av gruppen ut för att utföra skogsarbete och röjning. Kungsgruppen har ett samarbete med förvaltningen för Kultur & Fritid för att hjälpa till att röja och märka om Hallandsleden och med skogsskötsel vid Stättareds 4H-gård.

Kungsgruppen är indelad i två grupper: innegruppen och utegruppen. Innegruppen arbetar bland annat med att sortera och återvinna värmeljus, läs mer här. Utegruppen utför bland annat vaktmästeriuppgifter på Kungsbacka ishall, så som trädgårdsarbete, ​städning, förberedelser inför olika evenemang, målning, maskin- och fordonsvård, med mera. Uppgifterna är säsongsbetonade. Gruppen arbetar framförallt utomhus under vår, sommar och höst, och mer inomhus under vintern. ​

Linden

Linden finns i Individ & Familjeomsorgs lokaler och är en integrerad arbetsplats. Varje dag serverar gruppen frukost, eftermiddagsfika och ibland även hembakat. I uppgifterna ingår även att förbereda smörgås- och kaffebeställningar till möten. Gruppen sköter disk, källsortering samt lokalvård i lunchrummet. De utför också inköp, paketeringsuppdrag, beställningar samt vissa administrativa uppgifter som att kontrollera att pussel som säljs på Erikshjälpen är kompletta.

Oasen

Oasen är en verksamhet för personer med autism. Gruppen erbjuder stimulans för sinnena i form av musik, matlagning, promenader, besök i sinnesrum med mera. En dag i veckan åker Oasen på utflykt och en förmiddag i veckan hjälper gruppen till med att utföra olika sysslor vid djurgården Noaks ark. 

Posten

Posten finns i Postens lokaler och är en integrerad arbetsplats. De serverar frukost till cirka 65 brevbärare fem dagar i veckan. På eftermiddagarna bakar gruppen, handlar mat, slänger skräp, återvinner och hjälper till med postsortering samt med olika administrativa sysslor. 

Sågen

Sågen utför i huvudsak sorterings- och paketeringsuppdrag från olika företag som de samarbetar med. Sågen består idag av tre grupper. De har två olika paketeringsgrupper, varav den ena har större omvårdnadsbehov och utför paketeringsuppdrag med personalstöd. Verksamheten har också en köksgrupp som ansvarar för kök och matlagning. 

Vaktmästerigruppen

Vaktmästerigruppen är ett serviceorgan för daglig verksamhet. Utegruppen hjälper till med olika uppdrag så som att köra ut en del av kommunens post, slänga skräp på återvinningscentraler samt leverera mat till grupper inom daglig verksamhet. Innegruppen sysslar med hushållssysslor som matlagning, tvätta, stryka och städa. Innegruppen går även ut på dagliga promenader. 

Åhuset

Inom Åhuset finns det fem huvudgrupper: Receptionen, Caféet, Kulturverksamheten, Liljan och Pärlan/Tekniken.

Åhuset receptionen tar emot besökande, ansvarar för sinnesrummen, tar emot bokningar och utför administrativt arbete för huset.

Åhusets sinnesrum

På Åhuset finns fem sinnesrum. De kan anpassas efter person, behov och dagsform. Med hjälp av ljud, ljus och olika former av beröring skapar personal och deltagare tillsammans den stimulans som behövs. Sinnesrummen är i första hand till för deltagare inom daglig verksamhet, men de tider som inte utnyttjas kan bokas av kommunens andra verksamheter som riktar sig till personer med funktionsnedsättning. Före första besöket får deltagare och personal komma tillsammans på en introduktion.

Läs mer om sinnesrummen  i den här artikeln eller i vår broschyr.

Årangeriet

Årangeriet på Åhuset är en trevlig träffpunkt för alla. Gruppen serverar fika så som smörgåsar, bakverk, te och kaffe. I årangeriets härliga och ljusa lokal finns möjlighet att sitta och äta samt njuta av den anslutande trädgården som är tillgänglighetsanpassad för alla. Gruppen ansvarar även för att servera fika till dem som bokar konferensrum på bland annat Åhuset. 

Kulturverksamheten 

Verksamheten vänder sig till de som har intresse av skapande, konstnärliga och individutvecklande aktiviteter utifrån drama, rörelse, konst och musik. Kulturverksamheten har sina aktiviteter främst i en grupp men kan också anpassas utifrån individuella behov samt med inriktning mot olika teman och projekt. Kulturverksamheten har aktiviteter fem dagar i veckan.

Liljan

Liljan är en grupp för personer på tidig utvecklingsnivå och med flerfunktionshinder. Aktiviteter under dagen kan bestå av sinnesstimulering, kommunikation, musik, handling, matlagning och enklare paketeringsarbete.

Pärlan/Tekniken

Verksamheten riktar sig till personer med autism och har fokus på sinnesstimulerande aktiviteter som till exempel sinnesrum, musik och promenader. Tydliggörande pedagogik och kommunikation är centrala begrepp i verksamheten.