Foto: Hannah Larsson

Arbetsgrupper inom daglig verksamhet

Asken

Asken utför vaktmästerisysslor i stadshuset och hjälper till med utskick för olika verksamheter inom kommunen. Gruppen är ansvarig för återvinning av papp och wellpapp i stadshuset och hjälper även städteamet med tömning av papperskorgar både inne och utanför stadshuset.

Daxverket

Daxverket är en grupp som i huvudsak är utomhus och utför gräsklippning, godstransporter samt återvinning med mera. Tre dagar i veckan hjälper de till med markskötsel vid Stättareds 4H-gård. 

Ejdern

Ejdern hjälper till med förpacknings- och sorteringsuppdrag på uppdrag av olika företag. Gruppen hämtar regelbundet kläder på återvinningscentraler för Björken som är en annan daglig verksamhet. På Ejdern finns det även en äldregrupp som bland annat sysslar med olika hantverksuppgifter. 

Björken

Björken är en grupp som samarbetar med Björkåfriheten i Göteborg. Gruppen hämtar och sorterar kläder från klädinsamlingar i Kungsbacka. En del av de kläderna säljs i affären Knappen som är en annan daglig verksamhet. Andra uppgifter på Björken är matlagning, bakning, återvinning, städning, paketeringsuppdrag och att handla mat.

Hamntorget

Hamntorget är en daglig verksamhet med arbetsförberedande inriktning. Arbetsuppgifterna är individuellt utformade och utgångspunkten är deltagarnas intressen och önskemål. Deltagarna får handledning kring vad de till exempel skulle vilja sysselsätta sig med i framtiden och vad som krävs för att nå målet, som utbildning, praktik eller liknande.

Ica Maxi 

Ica Maxi daglig verksamhet finns i Ica Maxis lokaler. I arbetet möter vi dagligen både kunder och Ica Maxis övriga personal. Gruppen har funnits sedan november 2015 och är öppen fem dagar i veckan. Ica Maxi daglig verksamhet arbetar främst med att packa upp och fronta varor på no food- och baby-avdelningarna, vilket innebär bland annat djurfoder, diskmedel, papper, tvättmedel, blöjor, tvättlappar etcetera.

Knappen

Knappen är en second-hand butik som drivs i samarbete med föreningen Björkåfriheten i Göteborg. Butiken är öppen tre dagar i veckan. Gruppen sorterar och prismärker kläder, böcker och prylar som säljs i vår affär. Andra arbetsuppgifter på Knappen är matlagning, handla mat, städa, besöka sinnesrummen på Åhuset samt pyssel och fixargrupp. 

Kungsgruppen inne

Kungsgruppen utför olika paketerings- och sorteringsuppdrag. Gruppen arbetar bland annat med att sortera och återvinna värmeljus. En dag i veckan förekommer även bakning.

Läs mer om arbetet med att återvinna värmeljus

Kungsgruppen ute

Kungsgruppen har ett samarbete med förvaltningen för Kultur & Fritid för att hjälpa till att röja och märka om Hallandsleden och med skogsskötsel vid Stättareds 4H-gård. Utegruppen utför bland annat vaktmästeriuppgifter på Kungsbacka ishall, så som trädgårdsarbete, städning, förberedelser inför olika evenemang, målning, maskin- och fordonsvård, med mera. Uppgifterna är säsongsbetonade. 

Linden

Linden finns i Individ & Familjeomsorgs lokaler och är en integrerad arbetsplats. Varje dag serverar gruppen frukost, eftermiddagsfika och ibland även hembakat. I uppgifterna ingår även att förbereda smörgås- och kaffebeställningar till möten. Gruppen sköter disk, källsortering samt lokalvård i lunchrummet. De utför också inköp, paketeringsuppdrag, beställningar samt vissa administrativa uppgifter som att kontrollera att pussel som säljs på Erikshjälpen är kompletta. Gruppen samarbetar även med Fyren och tar hand om deras akvarium.      

Vaktmästeriet

Vaktmästerigruppen är ett serviceorgan för daglig verksamhet. Utegruppen hjälper till med olika uppdrag så som att köra ut en del av kommunens post, slänga skräp på återvinningscentraler samt leverera mat till grupper inom daglig verksamhet. Innegruppen sysslar med hushållssysslor som matlagning, tvätta, stryka och städa. Innegruppen går även ut på dagliga promenader. 

Åhuset

Inom Åhuset finns det fyra huvudgrupper: Kulturen, Liljan, Tekniken och Årangeriet samt Åhuset sinnesrum.  

Åhuset receptionen tar emot besökande, ansvarar för sinnesrummen, tar emot bokningar och utför administrativt arbete för huset.

Åhusets sinnesrum

På Åhuset finns fem sinnesrum. De kan anpassas efter person, behov och dagsform. Med hjälp av ljud, ljus och olika former av beröring skapar personal och deltagare tillsammans den stimulans som behövs. Sinnesrummen är i första hand till för deltagare inom daglig verksamhet, men de tider som inte utnyttjas kan bokas av kommunens andra verksamheter som riktar sig till personer med funktionsnedsättning. Före första besöket får deltagare och personal komma tillsammans på en introduktion.

Läs mer om sinnesrummen i vår broschyr. 

Årangeriet

Årangeriet är en serviceinriktad grupp och är den verksamhet som först välkomnar besökare till Åhuset. 

Verksamheten består av två grupper där den ena inriktar sig främst på administrativt arbete, såsom InPrint och E-handel. Ett annat viktigt arbete är daglig skötsel och service av de fem sinnesrum som finns i Åhuset. Årangeriet sköter alla bokningar av rummen och finns till hands för besökaren. På förfrågan tar gruppen även emot studiebesök till sinnesrummen. Tvätt och städning är andra återkommande sysslor.
Den andra gruppen arbetar med hushållsnära arbete, tex matlagning, bakning samt städning i kök och café. Två eftermiddagar i veckan har caféet öppet för försäljning av hembakat och dryck som kaffe, te eller läsk.

Årangeriets motto: En välkomnande trygg plats att komma till! En plats att bli sedd och lyssnad på. En plats där var och än känner sig viktig och behövd. En plats att vilja komma tillbaka till! 

Kulturen

Verksamheten vänder sig till de som har intresse av skapande, konstnärliga och individutvecklande aktiviteter utifrån drama, rörelse, konst och musik. Kulturverksamheten har sina aktiviteter främst i en grupp men kan också anpassas utifrån individuella behov samt med inriktning mot olika teman och projekt. Kulturverksamheten har aktiviteter fem dagar i veckan.

Liljan

Liljan är en grupp för personer på tidig utvecklingsnivå och med flerfunktionshinder. Aktiviteter under dagen kan bestå av sinnesstimulering, kommunikation, musik, handling, matlagning och enklare paketeringsarbete. Andra förekommande aktiviteter är: promenader, högläsning/ljudböcker samt gemensamma aktiviteter tillsammans med resten av Åhuset. 

Tekniken

Verksamheten riktar sig till personer med autism och har fokus på sinnesstimulerande aktiviteter som till exempel sinnesrum, musik och promenader. Tydliggörande pedagogik och kommunikation är centrala begrepp i verksamheten.