God man och förvaltare

För att få god man säger lagen att du måste ha någon form av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande som gör att du behöver hjälp. 

Ensamkommande barn och unga som kommer till Sverige får en god man medan de söker asyl. 

I vissa fall räcker det inte med en god man för att hjälpa en person på ett tillfredsställande sätt. Om en person är ur stånd att vårda sig eller sin egendom kan tingsrätten utse en förvaltare till hjälp. Om rätten utser en förvaltare mister du hela eller delar av din rätt att själv bestämma, som till exempel att ta ut pengar på banken eller träffa avtal.

Vänd dig till Mölndals stad

Kungsbacka, Partille, Härryda och Mölndal har en gemensam hantering av god man, förvaltare och förmyndare. Det betyder att du ska vända dig till Överförmyndare i samverkan i Mölndal för att få hjälp med dina ärenden.

Du hittar kontaktuppgifter, öppettider och mer information om god man, förvaltare och förmyndare på Mölndals stads hemsida.

Bli god man

Är du intresserad av att utbilda dig till god man ska du vända dig till Överförmyndare i samverkan i Mölndals stad. 

Vad krävs för att bli god man? Information på Mölndals stads webbplats.

För att bli god man behöver du först ha gått en utbildning. Det anordnas flera utbildningstillfällen i Kungsbacka och Mölndal.

Utbildningar för att bli god man

Efter utbildningen kan du skicka in din intresseanmälan. Kungsbacka har ett samarbete med överförmyndaren i Mölndal som ansvarar för alla gode män och också godkänner vem som kan bli god man.

Överförmyndare i samverkan

031-315 18 80
ofs@molndal.se
www.molndal.se
Postadress: 431 82 Mölndal
Besöksadress: Stadshuset i Mölndal,
ingång Knarrhögsgatan 5

Telefontider:
måndag-onsdag och fredag 10.00-12.00
Besökstider:

måndag- fredag 10.00-12.00