Foto: Jörgen Wiklund/Bildarkivet.se Foto: Anne Dillner/Bildarkivet.se Foto: Anna Rehnberg

Stöd i hemmet

Kungsbacka kommun erbjuder hjälp, stöd och service hemma hos dig som har någon form av funktionsnedsättning, skada eller sjukdom.

Stödet ges för att du ska klara dig så självständigt som möjligt i din vardag. Stödet ges enligt socialtjänstlagen och bedöms utifrån vad som är skälig levnadsnivå. Stöd i hemmet kan vara boendestöd, hemtjänst, matdistribution eller trygghetslarm.