Ledsagning

Du som har en funktionsnedsättning och svårigheter ta dig till olika platser i samhället kan ansöka om ledsagning.

Syftet med ledsagning är att du ska kunna leva som andra genom att komma ut i din närmiljö eller delta i samhällslivet. 

Du väljer vem som ger stödet

I Kungsbacka kommun har vi ett system där du, när du fått ledsagning beviljad, själv bestämmer om du vill anlita den kommunala ledsagartjänsten eller ett privat företag. Systemet kallas kundval.

Läs mer om kundval
Lista över företag som du kan välja mellan

Så ansöker du

Du ansöker genom att ringa eller skriva till en av våra socialsekreterare. God man, förvaltare eller anhörig kan också hjälpa dig att ansöka. Våra socialsekreterare gör sedan en bedömning utifrån ditt behov och de lagar som gäller, såsom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och socialtjänstlagen, SoL. Vi beräknar att du får svar på din ansökan inom tre månader efter att du ansökt.

Skriv eller ring till oss

Om du väljer att komma in med din ansökan skriftligt skickar du den till:

Socialsekreterare
Nämnden för Individ & Familjeomsorg
Box 104 09, 434 24 Kungsbacka

Du kan även ringa till vår mottagningstelefon:

0300-83 87 57 
Telefontid måndag-fredag klockan 10-12

Vill du bli ledsagare?

Här kan du läsa mer om vad en ledsagare gör och hur du anmäler ditt intresse