Godkända utförare inom ledsagarservice och avlösarservice i hemmet

Olivia Hemtjänst AB
Insats: omsorg och service
Utför insatser: hela Kungsbacka kommun
Emma Karlsson
0300-54 12 00, 0708-54 13 80
emma.karlsson@olivia.se

Ledsagarservice och avlösarservice i hemmet i Kungsbacka (kommunens egen)
Ellinor Lind
0300-83 46 26
ellinor.lind@kungsbacka.se