Vad är en förvärvad hjärnskada?

En förvärvad hjärnskada är en hjärnskada som du inte haft sedan födseln eller sedan du var mycket liten. Att skadan är förvärvad betyder att du fått den genom en olycka eller en sjukdom senare i livet.