Personligt ombud

Du som är över 18 år och som någon gång insjuknat i en allvarlig psykisk sjukdom, som ger dig kvarstående hinder att leva det liv du önskar, kan få personligt ombud.

Ett personligt ombud hjälper dig bland annat att samordna stöd från olika myndigheter och att ser till att stödet utgår från dina egna behov och önskemål.

Ger dig mer kontroll och delaktighet

Vårt stöd ska stärka din ställning, hjälpa dig att vara delaktig i samhället, ge dig kontroll vid olika ställningstagande och hjälpa dig att ta till vara dina resurser.

Det här gör vi:

  • Tillsammans med dig identifierar och formulerar vi ditt behov av vård, stöd och service 
  • Tillsammans med dig ser vi till att olika myndigheters insatser planeras, samordnas och genomförs 
  • Vi är ditt stöd i kontakten med olika myndigheter 
  • Tillsammans med dig ser vi till att dina behov av vård, stöd och service utgår från dina önskemål och lagliga rättigheter 
  • tillsammans med dig sätta upp mål och planera hur dessa ska uppnås.

Viktigt att veta

Vi är en  fristående verksamhet i kommunal regi. Som personligt ombud arbetar vi utifrån ditt uppdrag och har en fristående ställning  gentemot olika myndigheter. Ombudet kan inte besluta om insatser eller ta över myndigheters ansvar. Det personliga ombudet har tystnadsplikt, för inga journaler och kostar inget att anlita.

Kontakta oss

Du kan själv ta kontakt med personligt ombud eller låta någon annan förmedla kontakten.  

Kontakta gärna

0300-83 53 32
0300-83 51 36

Besöksadress: Stadshuset, Storgatan 37