Arbetskonsulent och arbetsterapeut

Arbetskonsulenten eller arbetsterapeuten kan hjälpa dig som har psykisk sjukdom, psykisk funktionsnedsättning eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning att hitta och komma igång med sysselsättning eller arbetsuppgifter.

Sysselsättning eller träffpunkt enligt Socialtjänstlagen, SoL, är till för dig som: 

  • på grund av en psykisk funktionsnedsättning har stora svårigheter att ta del av arbetsmarknadens utbud och andra aktiviteter 
  • inte har rätt till daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. 

Stöd på dina villkor

Det finns inga krav på att du genom vår sysselsättning ska komma till arbete, men om du önskar närma dig arbetsmarknaden, kan du få du stöd av vår arbetskonsulent och vår arbetsterapeut. De arbetar tillsammans med dig för att hitta den bästa lösningen för dig som vill ha en sysselsättning, men kanske inte vet hur eller i vilken form.

Utifrån dina behov

Arbetskonsulenten eller arbetsterapeuten hjälper dig att, i din egen takt och utifrån dina behov, hitta en aktivitet eller sysselsättning som passar dig, i kommunens egna verksamheter eller inom näringslivet.

Hör av dig

Vill du veta mer eller få hjälp av arbetskonsulenten eller arbetsterapeuten är du välkommen att höra av dig till oss.
Telefon: 0300-83 80 63