Aktivitetshuset Regnbågen

På Regnbågen erbjuder vi schemalagda aktiviteter i mindre grupper för dig som har en psykisk sjukdom, psykisk funktionsnedsättning eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Regnbågen är till för dig som:

  • på grund av en psykisk funktionsnedsättning har stora svårigheter att ta del av arbetsmarknadens utbud och andra aktiviteter 
  • inte har rätt till daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Aktiviteter i små grupper

På Regnbågen erbjuds schemalagda aktiviteter i små grupper. Vi erbjuder aktiviteterna inom framförallt hälsofrämjande, praktiska och kreativa områden. Dessutom finns även arbetsinriktade sysslor med eller utan stöd av handledare. Det finns även möjlighet till individuellt sysselsättning där man är mer självgående.

Aktivitetshuset är öppet måndag klockan 9-13 och tisdag-fredag klockan 9-15.

Lunch

Du som är deltagare på Regnbågen kan även äta lunch hos oss. Du kan även välja att enbart äta lunch. Lunch serveras måndag-fredag klockan 12-13. Om du vill äta lunch hos oss förbokar du det senast klockan 15 dagen före.

Caféet - en social samlingspunkt

Caféet fungerar som en träffpunkt. Hit kan du komma för att träffa andra i samma situation som du själv befinner dig i. Vi erbjuder social samvaro i en trygg miljö. I caféet kan du bland annat fika, läsa tidningar och spela spel. Det finns även tillgång till dator med Internet.

Caféet är öppet tisdag-fredag klockan 13-15.

Kontakt

Vill du komma till träffpunkt eller aktiviteter, göra studiebesök eller få mer information kontaktar du oss på telefon 0300-83 80 63.

Kontakta gärna

Aktivitetshuset Regnbågen
0300-83 51 31