Hälso- och sjukvård

Blir du sjuk så vänder du dig i första hand till vårdcentralen eller ringer till sjukvårdsrådgivningen på telefonnummer 1177.

Kontaktuppgifter till vårdcentralerna hittar du via länken till Region Halland längst ned på sidan.

Vilket stöd kan du få av kommunen?

För att få vård och hjälp i hemmet av kommunal arbetsterapeut, sjuksköterska eller fysioterapeut måste du ha ett behov av hemsjukvård. Det är kommunens legitimerade personal som bedömer om du har behov av stöd.

Arbetsterapeut, sjuksköterska och fysioterapeut handleder och utbildar omsorgspersonalen i omsorgsarbete och kan delegera sjukvårdsuppgifter till undersköterskan och vårdbiträdet. De planerar också hälso- och sjukvårdsinsatserna gemensamt med dig i en individuell hälso- och sjukvårdsplan. 

Har du behov av hemsjukvård? Då vänder du dig till din vårdcentral. De kontaktar sen kommunen.

Läs mer om hemsjukvård