Rehabilitering

Du som är inskriven i hemsjukvården och behöver träna upp olika funktioner eller förmågor efter skada eller sjukdom kan få hjälp med rehabilitering eller habilitering i hemmet.

Målet med rehabiliteringen är att du ska behålla, förbättra eller få tillbaka dina olika funktioner för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Vi samarbetar med andra yrkeskategorier för att du ska få en god och säker vård hemma så att du kan känna dig trygg.

Det här kan du få hjälp med

• Vi bedömer, planerar och utför träningsinsatser efter en skada, sjukdom eller vid förändrat hälsotillstånd.

• Vi bedömer ditt behov av hjälpmedel och hjälper dig med utprovning.

• Vi bedömer ditt behov av anpassning av hemmiljön.

Så här jobbar vi

Vi gör en individuell bedömning av ditt rehabiliteringsbehov. Tillsammans med dig utformar vi en plan för din rehabilitering eller habilitering. Vi erbjuder likvärdig rehabilitering oavsett om du befinner dig hemma, på särskilt boende, korttidsboende eller daglig verksamhet.

Vi samarbetar i team med andra yrkeskategorier för att kunna stötta dig på bästa sätt.Vid behov handleder vi anhöriga och omsorgspersonal.

Vi som arbetar på Rehabenheten

Arbetsterapeut och fysioterapeut arbetar tillsammans för att du ska få tillbaka, bibehålla eller förbättra dina funktioner.

Arbetsterapeuten utreder vilken träning eller vilka hjälpmedel du behöver för att så självständigt som möjligt kunna utföra dina dagliga aktiviteter. Om du behöver bostadsanpassning skriver arbetsterapeuten ett intyg som ligger till grund för kommande beslut.

Fysioterapeuten arbetar med rörelseförmåga och fysisk aktivitet. Det kan till exempel innebära att utforma träningsprogram eller att prova ut hjälpmedel.

Kontakta gärna

För att komma i kontakt med oss på Rehabenheten ring kundcentret Kungsbacka direkt: 0300-83 40 00

Enhetschef Rehab 1

Söder, korttid, IF/LSS, Planeringsteam, metodutvecklare, syn- och hörselsamordnare
Maria Hellström
maria.hellstrom@kungsbacka.se
0300-83 48 31

Enhetschef Rehab 2

Väster, Centrum och Resursteam 
Annika Bonnér
annika.bonner@kungsbacka.se
0300 83 52 35