Tandvård

Du som har ett stort och långvarigt behov av personlig omvårdnad i ditt dagliga liv kan i vissa fall få särskild hjälp när det gäller tandvård.

Detta gäller dig som: 

  • bor i särskilda boendeformer för service och omvårdnad, till exempel servicelägenhet, gruppbostad eller äldreboende
  • får omfattande hälso- och sjukvård i det egna hemmet
  • bor i egen bostad men har mycket stora behov av vård och omsorg
  • har en omfattande psykisk funktionsnedsättning
  • har en funktionsnedsättning och beviljad insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Så här kontaktar du oss

Har du frågor om tandvård så kan du kontakta ansvarig chef för hemtjänstgrupp eller äldreboende via vårt gemensamma kundcenter Kungsbacka direkt på telefon 0300-83 40 00.