Hjälp i hemmet

Kungsbacka kommun erbjuder omsorg, stöd och service hemma hos dig som har någon form av funktionsnedsättning, skada eller sjukdom.

Vi anpassar stödet efter dina behov, så att du ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Det kan till exempel handla om hemtjänst, matdistribution eller ledsagning.

Läs mer om vad du kan få hjälp med under rubrikerna till vänster.