Avlösning

Du som är anhörig till någon som du vårdar i hemmet kan få en avlösare som tillfället tar över vårdnaden om din närstående, så att du får tid över till avkoppling och egna aktiviteter.

Avlösaren tar över omvårdnad av din närstående och gör vardagliga aktiviteter tillsammans med honom eller henne, så att du ska få tid till avkoppling och egna aktiviteter.

Stöd i hemmet

Hur avlösningen ska utformas bestäms tillsammans med avlösaren. Avlösningen sker i hemmet eller dess närmiljö och kan ske ett antal timmar per månad, regelbundet eller vid enstaka tillfällen

Så ansöker du om avlösning

När du vill ansöka om hemtjänst ska du fylla i en ansökningsblankett eller kontakta din biståndshandläggare. Blanketten når du högst upp till höger på sidan. 

Du som redan har insatser enligt lagen om särskilt stöd för funktionshindrade (LSS) kontaktar din handläggare här.