Boendestöd

Du som har en psykisk, neuropsykiatrisk eller intellektuell funktionsnedsättning kan få boendestöd. Det är ett pedagogiskt och socialt stöd för att stärka din förmåga att klara dig på egen hand.

Stöd efter dina behov

Boendestöd finns för att stärka din förmåga att klara din vardag på egen hand. Boendestöd är ett pedagogiskt, socialt och utåtriktat stöd där du är delaktig efter din förmåga. Boendestödjaren arbetar motiverande och stöttande för att du ska bli så självständig som möjligt.

Så mycket kostar det

Boendestödet är avgiftsbelagt. Hur mycket du ska betala beror på hur stor inkomst du har och avgiften kan som högst bli 201 kronor per timma. 

Så ansöker du

Du ansöker genom att ringa eller skriva till våra socialsekreterare. God man eller anhörig kan också hjälpa dig att ansöka. När du ansöker om stöd görs en bedömning utifrån ditt behov och socialtjänstlagen, SoL.

Skriv eller ring till oss

Om du väljer att komma in med din ansökan skriftligt skickar du den till:

Kungsbacka kommun
Individ & Familjeomsorg
Socialsekreterare
434 81 Kungsbacka

Du kan även ringa till vår mottagningstelefon:

0300-83 87 57 
Telefontid måndag-fredag klockan 10-12