Hemtjänst

Hemtjänst betyder att du bland annat kan få hjälp med färdiglagad mat, städning, att handla matvaror och att ta hand om den dagliga hygienen.

Du kan ansöka om hemtjänst om du på grund av sjukdom, åldrande, fysisk funktionsnedsättning, utvecklingsstörning, autism eller annan orsak behöver stöd i hemmet. Stödet kan bestå av hjälp med till exempel städning, tvätt, inköp eller personlig omvårdnad, som till exempel dusch eller hjälp med vardagshygien och klädsel.

Så ansöker du om hemtjänst

När du vill ansöka om hemtjänst ska du fylla i en ansökningsblankett eller kontakta din biståndshandläggare.

Du som redan har insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, kontaktar din handläggare här.

Du bestämmer vem som kommer

I Kungsbacka kommun har vi ett system där du, när du fått hemtjänst beviljad, själv bestämmer om du vill anlita den kommunala hemtjänsten eller ett privat företag. Systemet kallas kundval.

Läs mer om kundval

Lista över kundvalsföretag du kan välja mellan.

Jämför hemtjänst

När du beviljats hemtjänst från kommunens handläggare kan du själv välja vilken leverantör som ska utföra hemtjänst. Då kan du använda vår jämförelsetjänst som finns tillgänglig längst uppe till höger på sidan.