Bostadsanpassning

Bostadsanpassningsbidrag är ett kontantbidrag som du som har en bestående funktionsnedsättning kan söka hos kommunen. Bidraget använder du för att anpassa din bostad så att du kan fungera i ditt dagliga liv. Ansök enkelt här via vår e-tjänst.

Du som har en bestående funktionsnedsättning kan söka bostadsanpassningsbidrag hos kommunen. Bostadsanpassningsbidrag är ett kontantbidrag. Pengarna använder du till att anpassa din bostad för att underlätta i ditt dagliga liv. Det är kommunen som beslutar om du ska få bidraget, till vad bidraget ska användas och hur stort summa du får i bidrag.

Vem kan få bidrag?

Bostadsanpassningsbidrag kan lämnas till dig som har en bestående funktionsnedsättning som medför att din bostad behöver anpassas. Det är din funktionsnedsättning som är avgörande för vilka åtgärder du kan få bidrag till. Det måste finnas ett direkt samband mellan funktionsnedsättningen och åtgärderna. Din funktionsnedsättning kopplat till behovet av anpassning ska styrkas i ett intyg från en arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig.

Vad ska bidraget användas till?

Bidraget lämnas för skälig kostnad till nödvändiga åtgärder för att anpassa fasta funktioner i din permanentbostad. Med fasta funktioner menas sådant som man normalt inte tar med sig vid en eventuell flytt.Det kan till exempel vara att ta bort trösklar, byta badkaret mot en dusch eller ordna en ramp vid entrén.

Då behövs ägarmedgivande 

Ett beslut från kommunen om bostadsanpassningsbidrag innebär inte automatiskt att du får lov att genomföra anpassningen.
Din fastighetsägare/bostadsrättsförening behöver ge ett skriftligt godkännande, ett så kallat ägarmedgivande, för att anpassningen ska kunna genomföras. Ägarmedgivandet ska också omfatta vad som gäller när du flyttar från bostaden.

Undantag gäller för hyresgäster hos Eksta och Aranäs där ett generellt ägarmedgivande finns gällande borttagning av trösklar, uppsättning av stödhandtag eller spisvakt.

Hur ansöker jag?

Ansök via en e-tjänst eller du skriva ut blanketten. Har du inte möjlighet att skriva ut själv kan du hämta en blankett i stadshuset på Storgatan 37. Du kan också ringa till kommunen på telefonnummer 0300-83 40 00 och be att få blanketten hemskickad till dig.

Ansökan ska innehålla:

  • En ifylld ansökningsblankett, var noggrann med att fylla i samtliga uppgifter
  • Ett intyg från arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig
  • Ägarmedgivande från fastighetsägaren
  • Eventuell offert

Eftersom bidraget är ett kontantbidrag måste det finnas ett pris på vad åtgärderna du vill göra i bostaden kostar. Därför behöver du en skriftlig offert från ett företag som har F-skattsedel. Offerten ska innehålla uppgifter om åtgärd samt material- och arbetskostnad inklusive moms.                                                                                            

Bostadsanpassningsenhetens handläggare kan vid behov hjälpa till med att ta in offerter åt dig. Oavsett om du själv har tagit in offerter eller fått hjälp med detta är det alltid du som är beställare och fakturamottagare. 
Skriv under ansökningsblanketten, skicka in den tillsammans med intyg och eventuella offerter till:

Kungsbacka kommun
Myndighetsutövning/Bostadsanpassningsenheten
434 81 Kungsbacka

Så behandlar vi din ansökan

Med stöd av din ansökan, intyg och offert utreder vi om du har rätt till bostadsanpassningsbidrag och hur stort bidraget blir, det vill säga hur mycket pengar du får. Kostnaden för din anpassning ska vara skälig.
När utredningen är klar fattar kommunen ett beslut som skickas hem till dig.

Du beställer jobbet

Det är du själv som ansvarar över att beställa och betala entreprenören med det bidragsbelopp du blivit beviljad. Det innebär att du äger din bostadsanpassning och att du själv står för reparationer och underhåll av anpassningarna. Undantag görs dock för tekniskt avancerad utrustning, exempelvis hissar, höj- och sänkbar inredning, dörrautomatik och spol- och torkinsatser. För detta kan du ansöka om bidrag till reparationer.

Så betalar vi ut pengarna

För att du ska få pengar från kommunens utbetalningar in på ditt bankkonto behöver du anmäla det till Swedbanks kontoregister. Kontonumret som du anmäler kan vara i vilken svensk bank som helst, du behöver alltså inte vara kund hos Swedbank. När du anmäler ditt kontonummer till Swedbanks kontoregister betyder det inte heller att du blir kund hos Swedbank. Att anmäla ditt kontonummer till registret är helt kostnadsfritt.

När du har anmält ditt konto blir det aktivt för insättning inom två bankdagar. Om ditt konto inte finns i registret kommer vi betala ut pengarna via utbetalningsavi.

Kontonummer knutet till personnummer

Som betalningsmottagare måste du ha ett eget bankkonto registrerat på ditt personnummer, du kan alltså inte låta en anhörig ta emot dina utbetalningar på sitt bankkonto. 

Ditt kontonummer kan redan finns registrerat i registret. Det kan vara i samband med löneutbetalningar, pension, CSN, studiebidrag, barnbidrag eller liknande. Om du redan har anmält ditt konto till Swedbanks kontoregister för ett annat ärende behöver du inte göra det igen, eftersom det är knutet till ditt personnummer. 

Anmäl kontonummer för utbetalningar

Anmälan görs på Swedbanks hemsida. Du kan också få hjälp på banken. När du har anmält ditt konto blir det aktivt för insättning inom två bankdagar.
När anpassningen är klar och du har fått fakturan skickar du in en kopia på den till adressen nedan. När fakturan kommit in betalar vi ut bidraget till det konto som du har registrerat

Du betalar fakturan

När anpassningen är klar och du har fått fakturan skickar du in en kopia på den till adressen nedan. När fakturan kommit in betalar vi ut bidraget till det konto som du har registrerat.

När pengarna finns på ditt konto och du är nöjd med utfört arbete betalar du fakturan.
Om du inte är nöjd med entreprenörens eller leverantörens prestation kan du, enligt konsumenttjänstlagen, under vissa förutsättningar hålla inne med betalningen. Du kan läsa mer om konsumenttjänstlagen på Konsumentverkets webbplats. (länk)

Återställningsbidrag

Fastighetsägare som hyr ut lägenheter och bostadsrättsföreningar kan ansöka om ett återställningsbidrag från kommunen.