Matdistribution

Du kan få färdiglagad mat hemsänd av kommunen om du har svårt att själv laga din mat.

Du kan få hjälp med inköp och mat levererad till hemmet om du på grund av sjukdom, åldrande, fysisk funktionsnedsättning, utvecklingsstörning, autism eller annan orsak behöver stöd i hemmet.

Du kan få färdiglagad mat hem till dig. Maten kostar 67 kronor per portion. Till detta kommer en kostnad för hemkörning av maten som faller inom ramen för omsorgstaxan.

Så ansöker du 

När du vill ansöka om hjälp med inköp eller matleverans ska du fylla i en ansökningsblankett eller kontakta din biståndshandläggare. Blanketten når du högst upp till höger på sidan. 

Du som redan har insatser enligt lagen om särskilt stöd för funktionshindrade (LSS) kontaktar din handläggare här.