Foto: Madeleine Thyrsson Foto: Madeleine Thyrsson

Trygghetslarm

Behöver du av olika orsaker stöd i hemmet och känner dig orolig för att till exempel ramla utan möjlighet att kalla på hjälp, kan du ansöka om trygghetslarm.

Du som på grund av sjukdom, åldrande, fysisk funktionsnedsättning, utvecklingsstörning, autism eller annan orsak behöver stöd i hemmet kan ansöka om trygghetslarm. 

Trygghet dygnet runt

Ett trygghetslarm sitter på din handled, ungefär som en klocka. Du kan också bära det som ett halsband. När du trycker på larmknappen blir du kopplad till en trygghetscentral. Där finns personal som svarar dygnet runt.

Fungerar i din bostad

Du kan tala med personal var du än befinner dig i din bostad, men larmet fungerar inte utanför bostaden.

Du betalar inte för testlarm och inte för samtalskostnaden när du larmar, utan de utgifterna står kommunen för.

Hemtjänstpersonal kommer vid larm

Om trygghetscentralen inte får kontakt med dig ringer de alltid på den vanliga telefonen. Trygghetscentralen kontaktar sedan personal från hemtjänsten som kommer hem till dig, oavsett om du svarar i telefon eller inte.

Vid akuta händelser

Trygghetslarmet ska i första hand användas akut. Det kan till exempel vara om du ramlar eller blir akut sjuk. Larmet fungerar inte utanför bostaden. All planerad hjälp sköts av hemtjänstpersonalen i ditt område.

Digitala nycklar

När du får ett trygghetslarm så installerar Kungsbacka kommun ett digitalt nyckellås på din bostad. Det är enbart vård- och omsorgspersonal som kommer att använda det digitala låset. Du själv kommer att fortsätta använda din vanliga nyckel.

Det finns två olika digitala lås som kan användas. Det är installatören som bestämmer vilket lås som passar bäst till din dörr. I första hand används duolåset. Duolåset skapar ingen åverkan på dörren och du behöver inte lämna ut någon nyckel. 

Om du har en äldre dörr kan istället en nyckelgömma monteras på ytterdörrens gångjärn eller på dörrens bakkant. I nyckelgömman förvaras sedan den vanliga nyckeln till din bostad, som du lämnat till oss. Om du byter lås och har en nyckelgömma är det viktigt att du kontaktar larmpersonalen, så att personalen kan komma in till dig.

Låssystemen som Swedlock levererar är certifierade och godkända av Svenska Stöldskyddsföreningen och försäkringsbolagen och uppfyller alla krav för lås.Larmet installeras av montörer på Kungsbacka kommun och kommer att kontakta dig innan de kommer hem till dig.

Du kan läsa mer om det digitala låssystemet här. 

Du behöver inte provlarma

Du behöver inte provlarma, provlarmningen görs automatiskt.

Batterier som reserv

Sladdarna till larmtelefonen ska alltid sitta i. Om du har dragit ut sladdarna, exempelvis vid ett åskoväder, glöm då inte att sätta tillbaka dem.

Om det blir strömavbrott går larmtelefonen över till batteridrift. När batterierna i larmknappen eller i larmtelefonen börjar ta slut kontaktar vi dig för att byta dem.

Rengör försiktigt

Larmknappen är vattentät men larmtelefonen får inte utsättas för väta.

Så mycket kostar det

Avgiften för trygghetslarm är 256 kronor per månad, oavsett om du har hemtjänst eller inte. I de fall avgiften för larm tillsammans med omsorgsavgiften överstiger 1 991 kronor per månad tar vi inte ut högre sammanlagd avgift än 1 991 kronor.

Så ansöker du

När du vill ansöka om trygghetslarm kontaktar du din biståndshandläggare. Blanketten når du högst upp till höger på sidan. 

Du som redan har insatser enligt lagen om särskilt stöd för funktionshindrade (LSS) kontaktar din socialsekreterare här.

När larmet inte behövs längre

Om du inte behöver larmet längre ska du eller en anhörig kontakta din biståndshandläggare. Larmet kan inte överlåtas till någon annan. Om larmet inte lämnas tillbaka måste vi debitera kostnaden.