Mer om trygghetslarm

Personalen har en nyckel

När du får ett trygghetslarm lämnar du en bostadsnyckel till hemtjänstens personal. Du intygar skriftligt att personalen får låsa upp och gå in i din bostad när du larmat. Nyckeln förvaras i ett säkerhetsskåp och används bara av den personal som besöker dig när du har larmat.

Provlarm varje dygn

Varje dygn görs en automatisk säkerhetskontroll. Blir det strömavbrott fungerar larmet med batteri i 72 timmar. Låt alltid sladdarna sitta kvar i vägguttaget eftersom trygghetslarmet behöver ström och telefonen måste vara inkopplad. Provlarma en gång i månaden genom att trycka på larmknappen.

Ny teknik kan störa

Trygghetslarmet kan påverkas om du byter teleoperatör, om du har telefonen kopplad till internet, så kallad ip-telefon, eller om larmapparaten står för nära en basstation till en bärbar telefon. 

Trygghetslarmet kan också störas om du har flera typer av trygghetslarm eller om du använder modem till din dator som är på när du larmar.

När larmet inte behövs längre

Om du inte behöver larmet längre ska du eller en anhörig kontakta din handläggare. Larmet kan inte överlåtas till någon annan. Om larmet inte lämnas tillbaka måste vi debitera kostnaden.