Bli god man, familjehem

Det finns ett stort behov av vuxna som engagerar sig för ensamkommande barn. Det behövs särskilt förordnade vårdnadshavare, gode män, familjehem och kontaktfamiljer.

Bli god man

Du kan bli god man för ensamkommande barn som söker asyl. Genom att vara god man stöder du barnet i exempelvis juridiska, ekonomiska och personliga intressen.

Att bli vara god man

Bli särskilt förordnad vårdnadshavare

Som särskilt förordnad vårdnadshavare träder du in som vårdnadshavare istället för föräldrarna och ansvarar för barnets personliga förhållanden tills barnet är 18 år.

Att vara särskilt förordnad vårdnadshavare

Bli familjehem

Har ni plats för ett barn eller tonåring i behov av en familj? Att vara en del av en fungerande familj, betyder mycket för alla barn och tonåringars framtid, inte minst för våra ensamkommande.

Att bli familjehem

Vi söker också kontaktfamilj. Att vara kontaktfamilj innebär att man någon helg i månaden tar emot ett barn i sitt hem.

Kontaktfamilj och kontaktperson

Engagera dig för barnen på HVB-hem

Det går också att hjälpa ungdomarna på våra HVB-hem

Ett exempel på lyckat samarbete är det mellan boendet i Anneberg och kommunens träffpunkt i Älvsåker. Seniorerna är ett stöd och trygghet för de ensamkommande ungdomarna, och de ses och hittar på aktiviteter tillsammans.

Läs mer: Gränsöverskridande samarbete nominerat till GötaPriset