Särskilt förordnad vårdnadshavare

Varje år kommer ett antal ensamkommande asylsökande barn och ungdomar till Kungsbacka kommun. Efter att de har beviljats uppehållstillstånd har de en lagstadgad rätt till en särskilt förordnad vårdnadshavare, tills de fyller 18 år.
  • Vill du följa en ung människas väg in i vuxenlivet?
  • Har du livserfarenhet och goda kunskaper om det svenska samhället?
  • Är du intresserad av och nyfiken på ungdomar från andra kulturer?

Här kan du läsa mer om vad det innebär att vara särskilt förordnad vårdnadshavare.

Vad gör en särskilt förordnad vårdnadshavare?

Som särskilt förordnad vårdnadshavare träder du in som vårdnadshavare istället för föräldrarna och ansvarar för barnets personliga förhållanden tills barnet är 18 år.

Det innebär att du ser till att barnet får sina behov tillgodosedda inom skola, sjukvård, myndigheter och omsorg och hjälper till med den långsiktiga planeringen för barnets framtid.

Se till barnets bästa

En särskilt förordnad vårdnadshavare ska se till barnets bästa i förhållande till de resurser, rättigheter och skyldigheter som det svenska samhället erbjuder. Du ansvarar för barnets ekonomi som till exempel att ansöka om bidrag och ersättningar samt underteckna det som krävs av en vårdnadshavare.

I uppdraget ingår att ha regelbundet och gott samarbete med familjehemsföräldrarna eller personalen på boende (institution eller hem för vård och boende, HVB). Det är familjehemsföräldrarna eller personalen som ansvarar för den vardagliga omvårdnaden och stödet.

Vårdnadshavaren ska också hjälpa barnet att, om möjligt, ha kontakt med sin biologiska familj och andra anhöriga inom och utom landet.

Vem kan bli en särskilt förordnad vårdnadshavare?

  • Du ska kunna sätta dig in i barnets situation och dess behov samt kunna vägleda barnet
  • Det är viktigt att du aktivt ska kunna se till barnets bästa i förhållande till myndigheter och organisationer
  • Du bör kunna ha goda relationer till alla berörda då du kommer att behöva samarbeta med många personer runt barnet/ungdomen och se till barnets behov

Hur blir man särskilt förordnad vårdnadshavare?

Socialnämnden utreder om du har är rustad för att bli särskilt förordnad vårdnadshavare. Med ditt samtycke hämtas uppgifter från Polismyndighetens misstankes- och brottsregister, från Kronofogdemyndigheten och socialregistret. Nämnden gör en bedömning och lämnar ett förslag till tingsrätten som beslutar om vem som ska bli särskilt förordnad vårdnadshavare. 

När avslutas uppdraget?

Behovet av en särskilt förordnad vårdnadshavare upphör när barnet blir myndigt eller om barnet återförenas med sin förälder. Uppdraget kan avslutas av domstol på begäran av antingen den särskilt förordnade vårdnadshavaren själv eller genom en ansökan från socialnämnden.

Får jag någon ersättning?

Som särskilt förordnad vårdnadshavare får du ett fast skattepliktigt månadsarvode per barn.

Är du intresserad?

Ring 0300-83 40 00 och be om att bli kopplad till Familjeenheten.