Bli språkvän

Språkvän är en möjlighet för dig som är ny i Sverige att träna svenska och för dig som är etablerad i Sverige att göra en ideell insats och ge en nyanländ en god start i samhället. Samtidigt är det en möjlighet för er att lära känna nya kulturer och få nya vänner.

Just nu tar vi inte emot fler anmälningar till språkvän, men hänvisar till språkcaféet på Kulturhuset Fyrens bibliotek och Åsa bibliotek. Här träffas både Kungsbackabor som är nyanlända och de som har svenska som modersmål över en fika och pratar på lätt svenska.

Om språkcaféet på bibliotekets webbplats

Kontakta gärna