Bli språkvän

Språkvän är en möjlighet för dig som är ny i Sverige att träna svenska och för dig som är etablerad i Sverige att göra en ideell insats och ge en nyanländ en god start i samhället. Samtidigt är det en möjlighet för er att lära känna nya kulturer och få nya vänner.

Just nu tar vi inte emot fler anmälningar till språkvän, men hänvisar till språkcaféet på Kulturhuset Fyrens bibliotek. Här träffas nyanlända och Kungsbackabor över en fika och pratar på lätt svenska.

Om språkcaféet på bibliotekets webbplats

Vanliga frågor 

Kan barn och ungdomar under 18 år vara med?
Personer under 18 år kan delta tillsammans med vårdnadshavare, men vi matchar inte enskilda personer under 18 år med andra vuxna eller barn och unga under 18 år. 

Vad är kommunens roll och ansvar?
Kommunen ansvarar för att matcha ihop språkvänner, bjuder in er till en första träff och följer upp hur ni tycker att det går. 

Vad gör man som språkvän?
Det finns inga formella krav på dig som språkvän. Det är ni själva som tillsammans kommer överens om vad ni vill göra när ni ses. Du är språkvän på din fritid och du representerar inte kommunen eller någon myndighet.

Ni kan när som helst avsluta kontakten, om det av olika anledningar inte skulle fungera för er. Kommunen kan hjälpa till att matcha på nytt.

Får språkvänner någon ersättning?
Deltagandet är ideellt och ni träffas som vanliga bekanta eller kompisar. Vill ni till exempel gå och fika bekostar ni detta själva. 

Hur lång tid tar det att få en matchning?
Just nu jobbar vi med att hitta bra matchningar. Fyll gärna i så mycket information som möjligt när du anmäler dig, så blir det lättare att hitta en matchning. Du blir kontaktad när det finns en lämplig matchning.

 

Kontakta gärna