För dig som är ny i Kungsbacka

Kungsbacka kommun hjälper dig som har fått uppehållstillstånd i Sverige att komma in i samhället. På Kompetenscentrum i centrala Kungsbacka kan du få hjälp med din etablering - allt från att ställa dig i bostadskö till att skriva in dina barn i barnomsorg och studera SFI.

Välkommen till Kungsbacka

Första steget för dig som är nyanländ till Kungsbacka är att komma till Välkommen till Kungsbacka på Kompetenscentrum. Här får du hjälp med bostadsfrågor och du får också ett personligt schema med viktiga saker att göra, tex.

  • anmäla dig till skola
  • anmäla dina barn till skola och barnomsorg
  • få information om fritids- och kulturaktiviteter
  • få information om hälsovård
  • träffa Arbetsförmedlingen

Efter den första introduktionen går vi vidare med din etableringsplan. Etableringsplanen tas fram och samordnas av Arbetsförmedlingen och gäller under två år. I etableringsplanen ingår det t.ex.

  • Samhällsorientering
  • Svenska för invandrare (SFI)
  • Vägledning
  • Språkpraktik och arbetspraktik

Studera SFI

Samhällsorientering

Allt om Kompetenscentrum

Hitta bostad

Du som är anvisad till Kungsbacka av Migrationsverket, får hjälp med bostad. Om dina anhöriga kommer hit senare är det ditt ansvar att ordna boende för dem. Det är därför viktigt att du så snabbt som möjligt sätter upp dig i bostadskön och på egen hand letar möjligheter till boende.

Så ordnar kommunen boende till nyanlända

Träffa andra och hitta aktiviteter

Ett bra sätt att komma in i det nya samhället är att få kontakt med invånare som redan bor i kommunen. Det enklaste sättet att få kontakt med andra är genom olika aktiviteter. Kommunen erbjuder många olika aktiviteter. Vi samarbetar också med föreningar och andra organisationer för att erbjuda meningsfulla aktiviteter för dig som ny i kommunen. 
 
Läs mer om aktiviteter för nyanlända