Frågor till dig som är ny i Sverige

Hur upplever du att du har tagits emot i det svenska samhället? Vilken hjälp har du fått och vilket stöd behöver du? Känner du till hur det svenska samhället fungerar? Hjälp oss att bli bättre och svara på några frågor!

Dina svar är helt anonyma. Ingen kan se vem det är som har svarat. Om du behöver hjälp att fylla i enkäten eller har frågor kan du komma till Kompetenscentrum, sal 4, på torsdagar klockan 10-12. Klicka på länken nedan för att komma till frågorna:

Svara på frågorna

Kontakta gärna