Tack för att du kontaktat fritidslotsen

Tack för att du kontaktat fritidslotsen! Fritidslotsen kontaktar dig så snart som möjligt via e-post.