Boenden för ensamkommande barn och unga

Ensamkommande barn kan placeras i stödboenden, dygnet runt-bemannande HVB-hem eller familjehem.

På HVB-hemmen finn personal som är ett stöd för barnen i vardagen, t.ex. skola och  fritid. Personalen är beteendevetare, socionomer, pedagoger eller har annan lämplig kompetens. Personalens breda kompetens gör att vi kan möta ungdomarnas skiftande behov.

Boendet ska vara så bra och hemliknande som möjligt där vardagen består av skolgång, matlagning, städning, läxläsning och intressanta fritidsaktiviteter.

Behov av boenden för ensamkommande

Eftersom antalet ensamkommande barn har minskat innebär det att antalet platser på HVB-hem kommer att minska. Många av de barn och unga som tidigare bott på HVB-hem har flyttat eller kommer att flytta till stödboende, som är en boendeform där individen får ta ett större eget ansvar och har mindre stöd av personal.

Var placeras boenden?

Det är viktigt att de ensamkommande barnen inte isoleras där de bor. Det ska finnas grannar och kollektivtrafik. För att motverka segregation går kommunen efter principen att boendena för ensamkommande ska spridas ut i kommunen.

Det bör också vara lätt att ta sig till skolan. Förutom undervisningen är skolan ett ställe där barnen får kompisar, och den är en viktig länk till både språk och samhälle.

De närmaste grannarna får möjlighet att lämna synpunkter på nya boenden under bygglovsprocessen.