Privata boenden för ensamkommande

Parallellt med de boenden som kommunen själv driver har vi avtal med privata företag för att kunna ta emot de barn som anvisas till kommunen. Här kan du läsa mer om hur det går till när vi bestämmer oss för ett privat boende.

Upphandling

För att hitta privata företag som kan ta sig an ett boende gör vi en upphandling. I förfrågningsunderlaget – det vill säga dokumentet där det står vad det är vi vill ha – ställer vi en rad krav som talar om vad företaget behöver leva upp till. Till exempel att de har kompetent personal, att de finns i, eller i närheten av kommunen, och att de har en fastighet som lämpar sig som boende för barn och för personalen som ska jobba där. 

Anbud och sekretess

De företag som är intresserade kan sedan lämna in anbud till oss, där de beskriver hur de uppfyller kraven, och vad det kommer att kosta.

Under upphandlingstiden råder sekretess enligt lag. Det betyder att vi inte får gå ut med vilka som lämnat in anbud eller vad det är de erbjuder. Det är för att företagen som konkurrerar ska vara säkra på att alla får samma förutsättningar.

Avtalet skrivs på

När anbudstiden har gått ut och alla intresserade företag har lämnat in sina anbud går kommunens upphandlare igenom dem. Bland annat åker en referensgrupp ut och besöker de boenden som företagen erbjuder. Referensgruppen graderar sedan anbudsgivarna efter olika kriterier som finns med i upphandlingsunderlaget. 

Det företag som bäst uppfyller kraven, det vill säga som kan erbjuda bäst kvalitet i omvårdnad av barnen, har bäst pris och kan föreslå den mest lämpliga byggnaden, vinner upphandlingen. Då släpps sekretessen.

Kommunen skriver sedan avtal med det vinnande företaget. Först då kan vi gå ut och informera om vilket företag som vann och var deras boenden ligger.

Företaget söker bygglov

När företaget har skrivit på avtalet är det dags för dem att söka de tillstånd som behövs för att driva boendet. Det handlar till exempel om bygglov för att ha ett boende med personal i ett hus som kanske tidigare varit en privatbostad.  I bygglovsprocessen ingår i vissa fall att grannar får yttra sig. 

Avtalet med kommunen är utformat så att om företaget inte skulle få bygglov, så slutar avtalet att gälla.

När avtalet gått ut

Avtalet gäller på ett överenskommet antal år, med möjlighet till förlängning. När avtalet löpt ut är det upp till företaget som äger fastigheten vad som händer där. Men om de vill ändra verksamheten till något annat, måste de förstås se till att de har tillstånd för den verksamheten.

Kontakta gärna

Pehr Helsing
Chef serviceområde Upphandling
0300-83 40 73
pehr.helsing@kungsbacka.se