Nyanländ: från skola till jobb

Under en tvåårsperiod har nyanlända en etableringsplan hos arbetsförmedlingen. Där ingår bland annat att läsa Svenska för invandrare, olika insatser för att personen ska komma i arbete samt att läsa Samhällsorientering. Kommunen arbetar tillsammans med Arbetsförmedlingen för att nyanlända kommer ut i arbetslivet innan deras etableringsprogram avslutas.

Etableringsplanen är anpassad efter personen genom en kartläggning av vilka kompetenser och kunskaper hon eller han har med sig. Därefter erbjuds stöd och olika insatser för att ge bästa möjlighet att etablera sig i Sverige genom arbete och studier.

Finns det jobb?

Arbetslösheten i Kungsbacka kommun är låg jämfört med andra kommuner
i Sverige. Det finns ett stort behov eller brist på personal inom flera branscher.

Det behövs fler människor som arbetar för att försörja en åldrande befolkning
och företag behöver kunna anställa för att fortsätta växa.

Kommunen och arbetsförmedlingen har ett tätt samarbete för att nyanlända ska komma i jobb.

Hur tar skolan emot nyanlända barn och ungdomar?

I förskolan och grundskolan börjar nyanlända elever direkt i en vanlig klass. Introduktionsteamet i Kungsbacka stödjer för- och grundskolorna i mottagandet
under elevernas första år.

De som ännu inte har lärt sig svenska så bra kan också få studiehandledning på sitt modersmål, för att lättare ta till sig undervisningen och som stöd för att lära sig svenska språket.

På gymnasiet finns Språkintroduktion. Det är en utbildning för att nyanlända så snabbt som möjligt ska lära sig svenska språket. Målet är att de ska bli behöriga för att kunna söka in på ett nationellt gymnasieprogram.