Utsatta EU-medborgare

De EU-medborgare som befinner sig i kommunen omfattas av samma rättigheter och skyldigheter som andra EU-medborgare.

Om en person från ett annat EU-land vill vistas här i högst tre månader har den personen rätt att röra sig fritt i landet men är skyldig att lösa sin försörjning på egen hand. Om en EU-medborgare är i Sverige längre än tre månader, behöver han eller hon uppehållsrätt för att stanna.

För att få uppehållsrätt ska personen antingen vara anställd eller egen företagare, arbetssökande med verklig möjlighet att få anställning, studerande med heltäckande sjukförsäkring eller ha tillräckliga inkomster/tillgångar för sin och sina familjemedlemmars försörjning.

Den som uppfyller något av kraven för uppehållsrätt och därför har rätt att vistas i Sverige längre än tre månader har samma rättigheter och skyldigheter som övriga bosatta i Sverige.

Att lösa sin försörjning innebär både ansvar för mat och logi, varför kommunen inte har ett ansvar att se till att EU-medborgare har eller får ett boende här. Kungsbacka kommun erbjuder inte skola till utsatta medborgares barn om de inte har uppehållsrätt.

Kommunen har en kontaktperson som samordnar det förebyggande arbetet, inom kommunen och med andra kommuner och frivilligorganisationer, för EU-medborgare som lever i en social och ekonomisk utsatthet. Det förebyggande arbetet består bland annat av uppsökande verksamhet för att se till barnens bästa.