Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

Tänk på detta innan du startar e-tjänsten: 

  • Innan du startar tjänsten måste du logga in med din e-legitimation för att kunna spara ansökan och fortsätta fylla i den vid ett senare tillfälle. 

  • Du måste också ha din e-legitimation tillgänglig för att skriva under ansökan.