Återansökan ekonomiskt bistånd

Tänk på detta innan du startar e-tjänsten:

  • Läs igenom all information på hemsidan.

  • Innan du startar är det bra att samla alla uppgifter om inkomster och utgifter som du ska ta upp i din ansökan.

  • Om du inte redan har det så behöver du skaffa en e-postadress. Detta behöver även din make/maka/partner/sambo ha när ni söker ekonomiskt bistånd tillsammans.

  • Du måste fylla i hela ansökan. Du kan inte spara och fortsätta vid ett annat tillfälle.

Logga in med e-legitimation

Både du och din make/maka/partner/sambo behöver e-legitimation när ni söker ekonomiskt bistånd tillsammans. Om du inte redan har e-legitimation kan du ordna det via din bank. Läs om e-legitimation på Skatteverkets webbplats.

Logga in med e-legitimation och fyll i ansökan. Om ni är två som söker behöver båda signera ansökan när den är färdig.