Nyansökan ekonomiskt bistånd

Tänk på detta innan du startar e-tjänsten:

  • Läs igenom all information på hemsidan!

  • Innan du startar är det bra att samla alla uppgifter om inkomster och utgifter som du ska ta upp i din ansökan. Du behöver ha uppgifter från denna månaden och tre månader tillbaka i tiden.

  • Vid nyansökan behöver ni också lämna in ett antal underlag. De underlag som måste lämnas in för alla i hushållet vid nyansökan är ekonomisk översikt och kontoutdrag för denna och tre månader tillbaka i tiden samt hyreskontrakt/sammanställning av boendekostnader. Hur dessa tas fram kan du läsa på hemsidan.

  • Du måste fylla i hela ansökan. Du kan inte spara och fortsätta vid ett annat tillfälle.

Logga in med e-legitimation

Både du och din make/maka/partner/sambo behöver e-legitimation när ni söker ekonomiskt bistånd tillsammans. Om du inte redan har e-legitimation kan du ordna det via din bank. Läs om e-legitimation på Skatteverkets webbplats.

Logga in med e-legitimation och fyll i ansökan. Om ni är två som söker behöver båda signera ansökan när den är färdig.