Räkneexempel - avgift för vård- och omsorgsboende

Tänk på detta innan du startar e-tjänsten

  • Läs informationen om avgifter inom Vård & Omsorg på kungsbacka.se 
  • Observera att detta är ett räkneexempel.
  • I månadsavgiften ingår avgift för omsorg, avgift för mat, förbrukningsmaterial och hyra.
  • Det är viktigt att lägga ihop alla dina inkomster, till exempel garantipension, änkepension, tjänstepension och privat pensionsförsäkring. Ange inkomst efter skatt.
  • Förklarande text till begrepp som används finns i beräkningsformuläret.
  • Inga uppgifter som du skriver in i formuläret lagras eller skickas vidare till biståndshandläggare.

För att ansöka om äldreboende tar du kontakt med kommunens biståndshandläggare. Läs mer här.