Räkneexempel - avgift för hemtjänst

Tänk på detta innan du startar e-tjänsten

  • Läs informationen om avgifter inom Vård & Omsorg på kungsbacka.se 
  • Observera att detta är ett räkneexempel som bygger på dina egna antaganden av vilken hjälp du har behov av.
  • I månadsavgiften ingår avgift för omsorg och avgift för mat som beställs från kommunen.
  • Det är viktigt att lägga ihop alla dina inkomster, till exempel garantipension, änkepension, tjänstepension och privat pensionsförsäkring. Ange inkomst efter skatt.
  • Förklarande text till begrepp som används finns i beräkningsformuläret.
  • Inga uppgifter som du skriver in i formuläret lagras eller skickas vidare till biståndshandläggare.

För att ansöka om hemtjänst eller annan hjälp tar du kontakt med kommunens biståndshandläggare. Läs mer om hur det går till här.