Anna Lindqvist, områdespolis utanför Resecentrum

Trygg och säker

Du som bor, arbetar eller vistas i Kungsbacka kommun ska känna dig trygg och säker. Arbetet med trygghets- och säkerhetsfrågor är därför en av kommunens viktigaste uppgifter.

På sidorna under den här rubriken finns information om vad vi gör för att skapa trygghet och säkerhet i kommunen och vad du själv kan bidra med.

Du kan läsa  om hur vi arbetar med krisberedskap och krisinformation och vad du kan göra för att vara förberedd om något händer.