Brottsförebyggande

Brottsförebyggande rådet  i Kungsbacka

Lokala brottsförebyggande rådet vill öka tryggheten och minska brottsligheten i Kungsbacka kommun.

Kärnan i arbetet är att stödja, uppmuntra och driva insatser som ökar tryggheten och minskar brottsligheten i kommunen.

Det brottsförebyggande arbetet är allas ansvar och kräver ett brett engagemang. De flesta brott som drabbar människor begås i den egna närmiljön. Med en bred front på lokal nivå bekämpas brottslighet och otrygghet effektivast.

Kontakta gärna