Båtsamverkan

Vill du minska risken för att din båtmotor eller båt blir stulen?

Tillsammans med dina båtplatsgrannar kan ni organisera upp er och få skyltar som talar om att ni har båtsamverkan i er hamn, brygga eller förening. Genom att öka kommunikationen och ha ett extra vakande öga vid era båtplatser minskar risken för brott.

Polisen och Brottsförebyggande rådet Kungsbacka kommun organiserar arbetet tillsammans med försäkringsbolag, larmtjänst och båtklubbarna. Ni får hjälp med skyltar, nyhetsbrev, aktuell information i vår facebookgrupp och annan stöttning. I båtsamverkan utses en kontaktperson och den får chansen att en gång per år träffa andra kontaktpersoner och dela erfarenheter.

Att öka tryggheten och minska brottsligheten i vår kommun kan på effektivast sätt göras genom att vi alla hjälps åt. Kontakta oss gärna för att få mer information om båtsamverkan.

Kontakta gärna