Brottsstatistik

Kungsbacka upplevs som en av Sveriges tryggaste kommuner, vilket stämmer bra överens med brottsstatistiken. Grova brott är ovanligt.

I tabellen nedan presenteras Kungsbackas anmälda brott, totalt per år för 2011-2019. Statistiken över anmälda brott omfattar alla händelser som anmälts och registrerats som brott hos Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och andra brottsutredande myndigheter.

ÅrAntal anmälda brott i KungsbackaAntal anmälda brott i Sverige
2011 5 890 1 416 280
2012 5 250 1 402 588
2013 5 231 1 401 982
2014 5 378 1 443 753
2015 5 903 1 503 399
2016 5 928

1 510 197

2017 5 362

1 514 902

2018 5 342

1 550 626

2019 4 974

1 538 911

Brottstyper20112012201320142015201620172018  2019
Stöld-, rån och häleribrott 2505  2057  2393  2346 2438 2222      
Hot-, kränknings- och frihetsbrott 649 621 564 522 711 574      
Skadegörelse 799 615 571 594 604 778      
Bilbrott 626 621 564 522 711 350      
Alkohol- och narkotikabrott 748 706 555 519 408 328      
Våldsbrott 425 400 335 337 465 335      
Bedrägeri- och förfalskningsbrott 250 262 237 302 432 356      
Miljöbrott (djur och natur) 37 59 28 34 79 43      
Sexualbrott 45 64 63 51 43 46      
Ekonomisk brottslighet 18 112 8 6 38 48      

Källa: Brå

Förklaring av olika brottstyper. 

Kontakta gärna