Brottsstatistik

Kungsbacka upplevs som en av Sveriges tryggaste kommuner, vilket stämmer bra överens med brottsstatistiken. Grova brott är ovanligt.

I tabellen nedan presenteras Kungsbackas anmälda brott, totalt per år för 2011-2019. Statistiken över anmälda brott omfattar alla händelser som anmälts och registrerats som brott hos Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och andra brottsutredande myndigheter.

ÅrAntal anmälda brott i KungsbackaAntal anmälda brott i Sverige
2011 5 890 1 416 280
2012 5 250 1 402 588
2013 5 231 1 401 982
2014 5 378 1 443 753
2015 5 903 1 503 399
2016 5 928

1 510 197

2017 5 362

1 514 902

2018 5 342

1 550 626

2019 4 974

1 538 911

Brottstyper20112012201320142015201620172018  2019
Stöld-, rån och häleribrott 2501  2052  2376  2337 2431 2222  2192  1982 1863 
Hot-, kränknings- och frihetsbrott 519 486 446 405 591 532  434 487  463 
Sexualbrott 44 64 63 51 43 46 51 88 67
Skadegörelse 796 607 566 580 590 778 688  468   435
Trafikbrott 401 418 412 596 548 743  483  640  512
Narkotikabrott 359 352 368 354 333 316  377  507 547 
Våldsbrott 394 350 316 304 409 334 287   338 307 
Bedrägeri- och annan oredlighet 220 250 229 237 371 330  250  248  169
Miljöbrott (djur och natur) 26 40 16 16 66 43  28  17  24

Källa: Brå

Du hittar en förklaring av olika brottstyper på Polisens webbplats:

Förklaring av olika brottstyper

Kontakta gärna