Förklaring till olika brottstyper

Stöld och rån: Inbrottstöld, stöld och snatteri, stöld av skjutvapen, stöld och tillgrepp av bil, stöld ur och från motordrivet fordon samt övriga stöldbrott och rån.

Trafikbrott: Grov vårdslöshet i trafik, olovlig körning, rattfylleri, rattfylleri under påverkan av narkotika, smitning samt brott mot föreskrift (tillåtit olovlig körning med mera).

Skadegörelse:
 Skadegörelser genom klotter, brand eller annan åverkan på motorfordon, kollektivtrafiken eller mot stat, kommun och landsting.

Narkotikabrott och dopningsbrott:
 Tillverkning, försäljning, innehav, eget bruk av narkotikaklassade och dopningsklassade preparat. 

Olaga hot och ofredande:
 Olaga hot och ofredande.

Våldsbrott:
 Försök till dråp eller mord, misshandel, grov kvinnofridskränkning, grov fridskränkning, olaga förföljelse, våld mot tjänsteman. 

Bedrägeri- och förfalskningsbrott:
 Bedrägerier via dator, check, automatmissbruk eller kontokort. Även mot myndigheter, avseende husrum, förtäring och transport, bluffakturor, internet och övrigt. Urkundsförfalskning, missbruk av urkund, penningsförfalskning och övriga förfalskningsbrott. 

Sexualbrott:
 Sexuellt ofredande, tvång, utnyttjande, övergrepp och våldtäkt, blottning, koppleri, sexköpsbrott, kontakt med barn under 15 år i sexuellt syfte. Det gäller brott av normalgraden såväl som grovt. 

Miljöbrott:
 Utsläpp, brott mot tillstånd, villkor, kontroll och information, brott mot naturvård och artskydd, brott eller förseelse mot områdesskydd, övriga brott mot miljöbalken, brott mot jaktlagen och brott mot fiskelagen. 

Vapenbrott:
 Olaga innehav av vapen, kniv och andra farliga föremål, annat brott mot vapenlagen. 

Alkoholbrott:
 Olovlig tillverkning och försäljning av vin och öl, olovligt anskaffande av alkoholdrycker och olovlig dryckeshantering.

Ekonomisk brottslighet:
 Skattebrott, borgenärsbrott, bokföringsbrott, förskingring, givande och tagande av muta, samt trolöshet mot huvudman.