Grannsamverkan

Med engagemang, vaksamhet och samarbete i ditt bostadsområde kan risken för inbrott i ditt hem minskas med upp till 25 procent.

Tillsammans kan du och dina grannar starta upp grannsamverkan. Då får ni dekaler till era hus, skyltar på er väg och kontinuerlig brottsförebyggande information.

Kom på en av våra informationsträffar som vi anordnar på polishuset flera gånger om året. Träffen är kostnadsfri och ges till dig och dina grannar vid ett tillfälle. Vid träffen talar representanter från Brottsförebyggande rådet och polisen.

Att öka tryggheten och minska brottsligheten sker genom att vi alla hjälps åt. Kontakta oss gärna för att få mer information om grannsamverkan.

Anmälan

Anmäl dig genom att skicka ett mejl med ditt namn och telefonnummer till Maria Frykstedt, maria.frykstedt@kungsbacka.se

Utbildningarna i grannsamverkan sker digitalt via Teams. 

Kommande utbildningar i grannsamverkan

2021

7 september 17.30-18.30
30 november 17.30-18.30

Kontakta gärna