Överenskommelse polis och kommun

Kungsbacka kommun är en av Sveriges tryggaste. Det innebär inte att vi jobbar på att bli ännu bättre. I vårt samarbete med Polisen lokalt, tittar vi gemensamt på utvecklingsområden för att öka tryggheten för alla i Kungsbacka.

Kungsbacka kommun har en varje år en överenskommelse med polisen. I överenskommelsen tar vi fram gemensamma utvecklingsområden och prioriterade målområden. 

Hjälp oss att bli bättre - svara på vår trygghetsundersökning

Nu kan du svara på vår trygghetsundersökning. Resultaten i undersökningen är en del i arbetet med nästa års överenskommelse mellan polis och kommun och medborgarlöften för 2021-2022.

Trygghetsundersökning 2020

 

Kontakta gärna