Medborgarlöfte 2017

Information om trafiksäkerhet i grundskolorna och trygghetsvandringar – det är några av de löften som polisen och kommunen ger invånarna inför 2017. Men år 2017 fanns det också ett helt nytt löfte – ett barnlöfte.

Medborgarlöftet togs fram efter de medborgardialoger som genomfördes i Kungsbacka under oktober-november 2016. 2017 var andra året som medborgarlöften lämnas till invånarna i Kungsbacka. Nytt för 2017 var att det fanns ett särskilt fokus på barnen. 

– Det som är nytt för i år är att vi haft särskilt riktade dialoger med barn och ungdomar för att få veta hur de ser på sin och andras trygghet, säger Ann Rönnäng som är kommunpolis i Kungsbacka.

Två tydliga fokusområden lyfts fram från dialogerna; trygghet i trafiken och trygghet i offentlig miljö. Nu har flera aktiviteter tagits fram för att öka tryggheten inom dessa områden. 

– Vår förhoppning är att vi tillsammans med kommunen ska skapa en ökad trygghet för medborgarna, säger Ann Rönnäng.

Det som kom fram i dialogen med barnen kommer att presenteras vid en föreläsning i samverkan med nätverket Föräldrar emellan under hösten 2017.

Syftet med medborgarlöftena är att polisen och kommunen – bland annat utifrån det som kommer fram i medborgardialogerna – ska skapa konkreta aktiviteter som kan resultera i en större trygghet hos medborgarna. De är också en fördjupning av den samverkansöverenskommelse som sedan tidigare funnits mellan kommunen och polisen.

Samverkansöverenskommelse med medborgarlöften 2017.

Uppföljning av medborgarlöfte för 2017

Kungsbacka kommun och polisen lovade att under 2017 arbeta med den upplevda tryggheten i offentlig miljö samt trygghet i trafiken enligt det som medborgardialogen uppvisade. Detta skulle göras genom en rad aktiviteter.

Kungsbacka antog också för första gången ett unikt barnlöfte, vilket vi troligen var först i Sverige med att göra.

I uppföljningen av 2017 års medborgarlöfte kan vi se att kommunen och polisen uppfyllt sina löften.

Läs Uppföljning av medborgarlöfte för 2017

Kontakta gärna