Trygg i trafiken

Alla är vi trafikanter på olika vis - fotgängare, cyklister, mopedister och bilförare. Det är viktigt att visa hänsyn och försiktighet för allas trygghet och säkerhet.

Kungsbacka kommun jobbar med trygga trafikmiljöer på olika sätt. Redan på planeringsstadiet har vi i åtanke att många olika trafikanter ska kunna samsas och färdas tryggt. Trafikkunskap ingår i undervisningen i grundskolan.

I år satsar vi särskilt på en kategori människor som färdas på våra vägar - de unga mopedisterna och a-traktorförarna. Kungsbacka kommun och Polisen i Kungsbacka har tagit fram ett brev till deras föräldrar för att understryka att deras delaktighet i hur ungdomarna tar sig till och från skola och fritidsaktiviteter är viktigt.

Läs "moppe"-brevet här. Detta brev skickade ut till vårdnadshavare som har elever i högstadiet och gymnasiet.

Trafikinformationspaket

Kungsbacka kommun har tagit fram ett särskilt informationspaket, Trygg i trafiken. Informationen riktar sig till både lärare och föräldrar och kan användas i undervisningen i grundskola och utvalda delar också för undervisning i gymnasiet. Det är viktigt att hålla sig uppdaterad kring hur man rör sig säkert och tryggt i trafiken.

Här kan du ta del av trafikinformationspaketet Trygg i trafiken.

Kontakta gärna