Medborgarlöfte 2018

I januari skrev Kungsbacka kommun och polisen på medborgarlöfte för 2018. Samverkan är nyckelordet och tillsammans jobbar vi för ett tryggt Kungsbacka.

Kungsbacka kommun och polisen, lokalpolisområde Kungsbacka, samarbetar och samverkar för att alla som bor och vistas i kommunen ska vara trygga och för att brottsligheten ska minska.

Under våren 2017 svarade över 900 personer på våra frågor om trygghet och svaren har nu blivit till löften om hur vi ska arbeta.

Medborgarlöfte 2018

För 2018 ger Kungsbacka kommun och polisen medborgarlöfte inom fyra teman.

  • ­ Trygghet för unga - barnlöfte
  • ­ Trygghet för äldre
  • ­ Trygghet tillsammans
  • ­ Trygghet i offentlig miljö

Läs Samverkansöverenskommelse och medborgarlöfte för 2018 längst ner på sidan.

Medborgardialog inför nästa års medborgarlöfte

Just nu genomför vi medborgardialog med frågor om trygghet. Svaren används som underlag för medborgarlöftet för 2019.

Läs mer om medborgardialogen och svara på frågor om din trygghet

Kontakta gärna