Medborgarlöfte 2019-2020

Polisen och kommunen jobbar tillsammans

Sedan 2010 har Kungsbacka kommun och polisen arbetat utifrån en gemensam samverkansöverenskommelse för att öka tryggheten och minska brottsligheten för invånare och verksamma i Kungsbacka.

Vi har lyssnat på vad Kungsbackas invånare tycker

Precis som flera år tidigare har vi pratat med Kungsbackas invånare om trygghet. Under 2018 fick vi svar från drygt 1000 personer på frågan vad kommunen och polisen kan göra för att öka tryggheten i Kungsbacka. Svaren från invånardialogen tillsammans med polisens och kommunens lägesbilder har mynnat ut i löften om hur vi ska jobba brottsförebyggande för trygghet de kommande två åren.

Medborgarlöfte med fyra teman

Medborgarlöftet innebär konkreta aktiviteter som vi lovar att genomföra under de kommande två åren. Polisen lovar till exempel att vara på de platser som invånarna upplever otrygga under de tider som de upplevs som mest otrygga och kommunen lovar till exempel att fortsätta jobba med belysning i bland annat tunnlar. Här kan du läsa mer om medborgarlöftets fyra teman och vad de gett för resultat:

Trygghet i offentlig miljö

Trygghet i trafik

Trygghet för seniorer

Trygghet för unga

Kontakta gärna