Trygghet för seniorer

Här kan du läsa om medborgarlöftet Trygghet för seniorer och hur arbetet har gått.

Under 2019-2020 vill Kungsbacka kommun och polisen fortsätta uppmärksamma målgruppen seniorer. Detta på grund av den ökande mängden av bedrägerier som framförallt drabbar seniorer.

Föreläsningar om trygghet

Kungsbacka kommun och polisen lovar att tillsammans vid minst sex tillfällen hålla föreläsningar om trygghet ur seniorers perspektiv.

Resultat

Polisen och förvaltningen för Kultur & Fritid har vid nio tillfällen hållit föreläsningar för seniorer utifrån ett trygghetsperspektiv. Sammanlagt har cirka 450 personer deltagit på föreläsningarna.