Trygghet för unga

Här kan du läsa om medborgarlöftet Trygghet för unga och hur arbetet med löftet har gått.

Kungsbacka kommun ska öka tryggheten för unga genom att skapa tryggare omklädningsrum på skolorna och fokusera på brottsförebyggande arbete bland unga med hjälp av områdespoliser.

Tryggare upplevelse i omklädningsrummen

Kungsbacka kommun lovar att fortsätta dialogen på grund- och gymnasieskolor för en tryggare upplevelse i omklädningsrummet. En åtgärdsplan upprättas efter skolans behov.

Resultat

En gymnasieskola och två grundskolor har deltagit i en dialog för att öka upplevelsen av trygghet i omklädningsrummen på skolorna. Skolorna har tagit fram handlingsplaner för fysisk och psykosocial miljö och ska fortsätta att arbeta med relationer och värdegrund. Det har även gjorts en del fysiska förändringar och ändringar i schemat för att undvika trängsel i omklädningsrummen.

Brottsförebyggande genom områdespoliser

Polisen lovar att under 2019-2020 ha minst två områdespoliser med fokus på brottsförebyggande arbete för ungdomar.

Resultat

Polisen i Kungsbacka har haft två områdespoliser som fokuserat på brottsförebyggande arbete med inriktning ungdomar.