Trygghet i offentlig miljö

Här kan du läsa om medborgarlöftet Trygghet i offentlig miljö och hur arbetet har gått.

Medborgarlöftet Trygghet i offentlig miljö handlar om bättre belysning och en utökad polisnärvaro på utvalda platser i kommunen.

Trygghetsskapande belysning

Kommunen lovar att fortsätta sin satsning på åtgärder genom effekt- och trygghetsskapande belysning på utvalda platser. Kommunen ska även arbeta med projektet Tre trygga tunnlar. Det innebär att tre utvalda tunnlar varje år prioriteras särskilt  utifrån ett trygghetsperspektiv.

Resultat

Sex stycken gång- och cykeltunnlar har utrustats med ny och bättre funktionsbelysning och kompletterande effektbelysning. Även växtligheten i anslutning till tunnlarna har setts över och gallrats för att skapa bättre siktlinjer och ge en tryggare upplevelse av omgivningen. Det gäller följande passager:

  • Onsalavägen, mellan Kungsbackaskogen och Almgatan
  • Säröleden, mellan Kungsbackaskogen och Drottninggatan
  • Stora Bäcksleden, vid cirkulationen Varlavägen/Stora Bäcksleden
  • Varlavägen, vid cirkulationen Varlavägen/Stora Bäcksleden
  • Två passager där Hålabäcksvägen möter Söderåleden

I arbetet med konceptet Trygga stråk har å-stråket längs Söderåleden samt Doktor Svedbergs gata kompletterats med effekt och trygghetsskapande belysning. Hamntorget har upprustats med ny belysning och Badhusparken har kompletterats med effektbelysning.

Ökad polisnärvaro vid otrygga platser

Polisen lovar att vara på de platser och tider där medborgarna upplever otrygghet. Med hjälp av polisens volontärer stärks det brottsförebyggande arbetet tillsammans med polisen.

Resultat

Polisen har jobbat regelbundet trygghetsskapande på de platser som framkommit som otrygga i medborgardialogen.